Vertretungsplan
   A-Woche

                                                 
Donnerstag, d. 04.06.2020
Block
7a
1
7a
2
7a
3
5d
1
5d
2
5d
3
      
      
      
        
       
       
       
        
       
        
        
        
         
         
         
1.
Ma
D
En
Bio
En
Ma


     
Zi
Su
Mi
Loi
Frö
2.
En
Ma
D
Ma
Bio
EnMi
Zi
Su

Loi
Frö3.
D
En
Ma
En
Ma
BioSu
Mi
Zi
Frö

Loi4.


Bemerkungen:
Kl. 10 Schriftliche Prüfung Physik in der Aula    Frau Modrzynski, Frau Lehmann,A. Herr Uhlig
Einlass: 07.25 Uhr     Aufsicht: Frau Müller, C., Herr Freudenberg, Herr Haubold
10a/10b/10c
Eingang Bibliothek     7a Hintereingang Speiseraum                5d Eingang August - Bebel _ Str.
                                                          7a 1 Zi.: 16 7a 2 Zi.:17 7a 3 Zi.: 18         5d 1 Bio Zi. 5c 2 Zi.: 33  5c 3 Zi.: 34
                 

Home